עיריית כרמיאל מפרסמת ומעדכנת את הציבור בשמות הנופלים והנרצחים

עיריית כרמיאל מפרסמת ומעדכנת את הציבור בשמות הנופלים והנרצחים לאחר אישור משרד הבטחון והמשפחות
אנו נוהגים באחריות ורגישות רבה וקוראים לציבור לנהוג בהתאם.
Church candle. Candles light