עדכון הציבור בשמות הנופלים

עיריית כרמיאל מפרסמת ומעדכנת את הציבור בשמות הנופלים והנרצחים לאחר אישור משרד הבטחון והמשפחות

אנו נוהגים באחריות ורגישות רבה וקוראים לציבור לנהוג בהתאם.