מדור קליטה

בימים המורכבים הללו שמזכירים לחלק מהעולים של עירנו את המלחמה ממנה ברחו בעצמם לא מזמן, צוות מדור קליטה העירוני דואג להגיע לאולפנים ולהמחיש להם שלמרות המצב המורכב, אנחנו איתם ולשרותם, כולנו יחד ואחד למען השני🇮🇱