כרמיאל עצובה ובוכה!

כרמיאל עצובה ובוכה!

בעצב רב קיבלנו את הבשורה המרה על מותם של שני בני כרמיאל

רב”ט איתמר כהן ז”ל, בן 19 לוחם גולני

רב״ט בר יענקלוב ז”ל , בן 19 לוחם צנחנים

שני לוחמים מטובי בנינו, לוחמים אמיצים שעמדו מול מתקפת רוצחי החמאס בשבת האחרונה.

בימים אלו מצווים אנו לחבק את המשפחות ולהיות שם עבורן בכל מה שיצטרכו.

טרם נקבעו מועדי הלוויות.

תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים